PNG (53).png

StatXplorer. Data Science ON.

Zmieniamy dane
w efekty biznesowe.

Podejście.

StatXplorer jest partnerem Data Science dla firm, które budują wartość swoich produktów i usług w oparciu o dane. Tworzymy strategie i rozwiązania oparte o dane oraz wspieramy klientów w ich wdrożeniu, aż do osiągnięcia zakładanych efektów. Pomagamy liderom firm w identyfikacji szans biznesowych, które niosą ze sobą sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, optymalizacja matematyczna i inne rozwiązania Data Science.

01. Data Thinking

Analizujemy i opisujemy biznes za pomocą danych.

Pomagamy dopasować narzędzia data science do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Stosujemy zaawansowane metody optymalizacji matematycznej i uczenia maszynowego, które zwiększają konkurencyjność produktów i usług.

 
PNG (53).png
 

Kompetencje.

A. Projektowanie

Koncepcja i strategia data science

Potoki danych i inżynieria danych

Zarządzanie danymi

Projektowanie koncepcji i rozwiązań opartych o dane dzięki metodyce warsztatów prowadzonych z klientem. Punktem startowym jest dogłębne zrozumienie potrzeb biznesowych oraz analiza dostępności i jakości danych.

Projektowanie procesów przepływu danych pomiędzy różnymi systemami działającymi w firmie. Dobór optymalnych ścieżek integracji danych uwzględniających ich bezpieczeństwo i strukturę przechowywania w formie hurtowni danych lub repozytoriów.

Projektowanie procesów, ról, polityk i miar zarządzania danymi oraz ich kontroli zgodne z celami firmy i standardami bezpieczeństwa. Identyfikacja danych wartościowych dla realizacji celów biznesowych.

microsoft-sql-server-logo.png
Google_Cloud_Platform-Logo_edited.png
aws_logo.png
azure_logo.png
elastic-elasticsearch-logo_edited.png
oracle_database_logo_edited.png
cassandra-logo_edited.png
MongoDB-Logo_edited.png
PostgreSQL-Logo_edited.png
Kopia Kopia PNG (53)_edited_edited.png
 

Rozwiązania.

A. Projektowanie

Strategia Data Science

Identyfikacja w formie serii warsztatów obszarów, w których lepsze zrozumienie danych pozwala na poprawę działania procesów biznesowych i wspiera osiąganie oczekiwanych mierzalnych celów biznesowych.

Przykładowy projekt:
Mapa inicjatyw data science wraz z określeniem ich wpływu na biznes.

Data Discovery

Strukturyzowanie danych, a następnie ich wnikliwa analiza i interpretacja. Sprawdzanie i oczyszczanie danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Wyszukiwanie zależności i wykrywanie nieprawidłowości za pomocą analiz statystycznych i wizualizacji.

Przykładowy projekt: Wypracowanie ogólnofirmowej polityki dostępu do danych zakończone audytem bezpieczeństwa chmury i rekomendacjami dotyczącymi procedur bezpieczeństwa. 

Optymalne procesy ETL dla hurtowni danych

Identyfikacja najlepszych wzorców integracji dla surowych i przetworzonych danych. Opracowanie i wdrożenie efektywnego procesu gromadzenia danych do podejmowania strategicznych decyzji technologicznych (od oprogramowania lokalnego do chmury danych).

Przykładowy projekt:
Ujednolicenie i zintegrowanie danych w postaci Data Lake w chmurze AWS wraz z systemem raportowania w PowerBI.

PNG (53).png

Zespół.

StatXplorer to zespół naukowców, managerów i ekspertów, dla których Data Science stanowi centrum zainteresowań biznesowych i badawczych. 

 
Kopia Kopia PNG (53)_edited_edited.png
 
PNG (53).png

Zaufali nam.